14 maart 2012

DICHTENDE POSTBODE

Herhaaldelijk hebben we de afgelopen tijd gehoord: "Weten jullie wel dat onze wijk een dichtende postbode heeft?", maar niemand wist hoe hij heette of waar hij woonde. Dus toen Anita onlangs de post door de brievenbus hoorde glijden, rende ze naar buiten en riep: "Bent u toevallig de dichtende postbode?"
"Nee", lachte de man, "dat ben ik niet, maar ik wel wie je bedoelt en ik kan zijn telefoonnummer aan je geven."
En zo kwamen we taallend kunstenaar Acg Vianen op het spoor!

Een ontspannen en inspirerend gesprek was het. Over van alles. Zoveel van alles dat we bijna vergaten te vertellen waarom we gevraagd hadden of hij langs wilde komen.